“Trên đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông yêu bạn

“Trên đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông yêu bạn, thương bạn, sẵn sàng làm tất cả những gì bạn muốn vô điều kiện. Không bao giờ làm bạn tổn thương hay khiến bạn buồn phiền, luôn ở cạnh bạn mọi lúc khi bạn cần. Đó là… Bố bạn! Đừng nhầm tưởng có người thứ 2 như thế.” 😀