Trung à

Trung à, Ông Nội dạy chú út Vân Nguyễn thế này :
“…. Trước là yêu mẹ kính cha
Sau là thương quý anh em trong nhà
Thương gần cho chí thương xa
Con ơi Tổ quốc và nhà là chung
Tuổi con trong sáng vô cùng
Mừng con …………….
( Chúc mừng Trung 15/10 – ảnh những ngày hàn vi của gia đình mình, con nhớ nhé Trung ơi ! )