Từ cái biển xanh rồi vạch ra Trịnh Xuân Thanh

Từ cái biển xanh rồi vạch ra Trịnh Xuân Thanh- tôi thấy hợp lý. Nhưng xoáy mãi vào một “hot girl” để vất vả xa gần lôi ra” kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” , nó cứ thế nào ấy. Lôi tuột ra, thẳng mặt. Thiếu gì dấu hiệu. Không lẽ toàn bộ hệ thống giám sát lại bất lực không có nguyên cớ bằng chứng khác.

17 Comments