Từ cái biển xanh rồi vạch ra Trịnh Xuân Thanh

Từ cái biển xanh rồi vạch ra Trịnh Xuân Thanh- tôi thấy hợp lý. Nhưng xoáy mãi vào một “hot girl” để vất vả xa gần lôi ra” kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” , nó cứ thế nào ấy. Lôi tuột ra, thẳng mặt. Thiếu gì dấu hiệu. Không lẽ toàn bộ hệ thống giám sát lại bất lực không có nguyên cớ bằng chứng khác.