Từ Mỹ tới Anh tới châu Á châu Âu đủ cả :))

Từ Mỹ tới Anh tới châu Á châu Âu đủ cả :))
Các bạn tới đăng ký lớp còn hỏi đích danh là nghe nói có giáo viên này dạy bằng tiếng Anh rất tốt nên mới muốn đến học :”>
Quá vui luôn, mỗi tháng lại thêm 1 vài bạn riết rồi học viên của tôi đi khắp thế giới ^^
So happy dancing with the girls ^^
#MinhxDanceclass #internationalLove #LipsAreMoving #MeghanTrainor #Lecirque