UnUnited Airline

UnUnited Airline !Thêm 1 bài học xương máu về khách hàng và xử lý khủng hoảng!!! UA lớn và giàu vây, nhưng mắc lỗi to quá! có ai lý giải cho hành động của UA ko? với tôi SouthWest Airline vẫn la #1 bay trong nước Mỹ! bay Quốc tế thì bao la nhé !con số thiệt hại của UA chắc cũng không dưới 10 bil đâu..Hãy đón xem !!