UỐNG RƯỢU QUÊ

UỐNG RƯỢU QUÊ
Rượu nếp quê mình tuyệt vời ghê.
Vui tiệc mọi người uống mãi mê.
Gặp nhau anh em trên đất mẹ.
Vui chén rượu nồng ấm tình quê.
Mong sao quê Hương càng đổi mới.
Con cháu xa quê vẫn hướng về.
Không thể nơi nào bằng đất mẹ…
Những đứa con xa luôn nhớ quê!
29/11/2016
Đoàn Ngọc Thọ