Vãi chưởng cắm chông

Vãi chưởng cắm chông
Não toàn ung nhọt hay sao mà có thể đẻ ra ý tưởng rất là văn minh trung cổ như thế này hả trời
Người đi bộ lỡ ngã vào một phát là nát thịt chứ không đùa
Chó nó chui chứ nó đâu có leo hay nhảy nhót mà làm chông vừa cao vừa nhọt thế kia. Vãi cả bồn hoa.
Và thật “đẹp” cảnh quan đô thị nữa chớ