Vài năm trước phim Hàn quốc nổi tiếng vì nhân vật chính đang hay thì chết vì ung thư

Vài năm trước phim Hàn quốc nổi tiếng vì nhân vật chính đang hay thì chết vì ung thư!
3 năm nay, phim Việt Nam, các diễn viên gạo cội …lần lượt…ra đi vì ung thư!
Lại một gương mặt DV …qua đời! Chia buồn với điện ảnh Việt