*Vì cuộc sống bộn bề quá nên cảm thấy thèm một chốn bình yên*

*Vì cuộc sống bộn bề quá nên cảm thấy thèm một chốn bình yên*
Nhớ Đà Lạt quá !! Nhớ cảnh vật, nhớ cả con người ở đây…
Vẫn muốn quay lại thêm vài lần nữa, để lại có dịp được sống chậm lại một chút, rồi chẳng phải suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt xung quanh..

10 Comments