*Vì cuộc sống bộn bề quá nên cảm thấy thèm một chốn bình yên*

*Vì cuộc sống bộn bề quá nên cảm thấy thèm một chốn bình yên*
Nhớ Đà Lạt quá !! Nhớ cảnh vật, nhớ cả con người ở đây…
Vẫn muốn quay lại thêm vài lần nữa, để lại có dịp được sống chậm lại một chút, rồi chẳng phải suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt xung quanh..