Vì không đủ thông tin nên cá nhân tôi chưa vội đánh giá về chuyện tại sao đối thoại chưa diễn ra ở Đồng Tâm

Vì không đủ thông tin nên cá nhân tôi chưa vội đánh giá về chuyện tại sao đối thoại chưa diễn ra ở Đồng Tâm. Nhưng hôm nay đã có những điểm tích cực, nhất là việc ông Chung cam kết sẽ không xảy ra việc tấn công giải cứu trong những ngày tới, và sẽ tạm dừng thi công các dự án để thanh tra lại chuyện đất đai.