Viện kiểm sát huyện Bình Chánh hôm nay đã tổ chức xin lỗi người bị truy tố oan

Viện kiểm sát huyện Bình Chánh hôm nay đã tổ chức xin lỗi người bị truy tố oan, sai trong Vụ án: “Đi tè bị quy tội cướp”
Bắt giam xét xử thì lâu, nhưng xin lỗi người bị oan chỉ trong vài phút.
Chúc mừng luật sư Kim Ngân Huỳnh, chúc mừng thân chủ.
Nhưng cũng chia buồn cho một số cán bộ tố tụng sẽ phải đối diện với Cục điều tra Viện kiểm sát tối cao sắp tới.