Viết bài SEO sản phẩm

Viết bài SEO sản phẩm- Viết bài trên 1000 từ được không? Google có khuyến khích những webiste TMĐT sản xuất các nội dung dài? vài điều này có tốt cho SEO? có tốt cho khách hàng? với webiste thương mại điện tử có chăng nên đặt testimonial vào bài viết sản phẩm?
See Translation