Vụ Đại gia “Hấp diêm” ở Sơn Trà

Vụ Đại gia “Hấp diêm” ở Sơn Trà – Đà Nẵng.
Đại gia đã chủ động báo cáo TT hướng xin sớm hoàn thiện hồ sơ… xin cưới. Địa phương cũng đề nghị theo hướng (Cưới). Thế là xong.
P/s: Từng có một biệt phủ bị đập thuộc rừng Hải Vân, hổng biết zụ này TT “phán” ra seo.