Vừa bước vào lớp

Vừa bước vào lớp, bạn ấy đã sẵn sàng “cây súng” trên tay:
– Cô khai thật đi, cô có người yêu chưa, nếu không con sẽ bắn!
Thế mà bạn ý bắn thật 🙁
Trong ảnh là bài cảm nhận của bạn ấy (Hải My, lớp 3). Lúc nào bạn ý cũng làm hơn những gì mình mong đợi.