Vui sao quá xá là vui

Vui sao quá xá là vui!!
Các bé được vận động tất cả các nhóm cơ, lại hít thở gió biển các cháu khoẻ mạnh tưoi vui!
Ở khu vận động các bé còn học được văn hoá xếp hàng, tinh thần đồng đội và ý chí.
Có lợi lắm các mẹ! Cha mẹ đừng sợ nắng gió mà giữ các bé ở nhà nhiều nha!!