Wu yo phải hok vại

Wu yo phải hok vại. C Giang Hà xem e cug như vại ham c
See Translation

3 Comments